Hoogeveen – Buitenvaart - Vrielink

Buitenvaart 0ong
7905 SG Hoogeveen

€ 1.389.000,- K.K.

Soort
bedrijfsruimte
Type
Koop
Oplevering
In overleg
Bouwvorm
bestaande bouw
Bedrijfshal oppervlakte
1028 m²

Omschrijving

Artikel 8 Bedrijventerrein – 4
8.1 Bestemmingsomschrijving
8.2 Bouwregels
8.3 Nadere eisen
8.4 Afwijken van de bouwregels
8.5 Specifieke gebruiksregels
8.6 Wijzigingsbevoegdheid
8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijventerrein – 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven, behorende tot de categorieën 1 t/m 4.2, zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Bedrijvenlijst 1;
detailhandel in auto’s, boten, caravans en landbouwwerktuigen;
met de daarbijbehorende:

bedrijfsgebouwen;
tuinen, erven en terreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
wegen en paden;
verhardingen;
groenvoorzieningen;
parkeervoorzieningen, zodanig dat per bedrijf in de eigen parkeerbehoefte kan worden voorzien;
nutsvoorzieningen;
geluidswerende voorzieningen;
water;
opslag en handelsvoorraad van naar de aard van het bedrijf gerelateerde goederen op open terrein ter plaatse, met dien verstande dat opslag/handelsvoorraad op deze gronden uitsluitend achter en ter weerszijden van het bedrijfsgebouw en niet aan de wegzijde van een perceel mag plaatsvinden, tenzij anders aangegeven in het Bijlage 3 Beeldkwaliteitplan Buitenvaart I, tot een maximale stapelhoogte van 6 meter binnen het bouwvlak en tot een maximale stapelhoogte van 3 meter buiten het bouwvlak;
met inachtneming van het volgende:

inrichtingen en installaties die vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) d.d. 27 oktober 2004 zijn niet toegestaan;
vuurwerkbedrijven zijn niet toegestaan;
Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
kantoren zijn niet toegestaan;
leisureactiviteiten zijn niet toegestaan;
brandstofverkooppunten zijn niet toegestaan.

De brochure is tevens te downloaden.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacy

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in.

Afsluiten